Behöver du hjälp med din husgrund i Stockholm?

Tjänster

Förutom arbeten med husgrunder klarar AK Entreprenad av alla förekommande arbeten som listas nedan.

  • Anläggning
  • Dränering
  • Grundläggning
  • Hjullastare
  • Kranbil & Lastväxlare
  • Markarbeten
  • Schaktarbeten
  • Snöröjning
  • Tomtplanering
  • Trädgårdsanläggning

Välkommen

Husgrunder Stockholm är en webbplats för AK Entreprenad. AK Entreprenad utför professionella arbeten med husgrunder i Stockholm med omnejd.

Kontakta oss

Alexander Allerskog
Telefon: 08 – 570 325 50
Mail: alexander@akentreprenad.se

Eller använd kontaktformuläret